Stäpp i allmänhet


Stäpp (över ty. av ry. step), i ursprunglig mening grässtäpp, gräsdominerat område nästan helt utan träd eller större buskar. Klimatet är tempererat och blåsigt, med mycket torr sommar, kall men snöfattig vinter och vegetationstid under våren och i viss mån hösten. Typiska stäpper utbreder sig från s. Ukraina till Kazakstan, i Mongoliet och nordligaste Kina samt i Nordamerika, där de kallas prärier. Pampas i Argentina räknas också som grässtäpp, även om klimatet där är betydligt vintermildare och fuktigare. Vissa områden i bl.a. Ungern, Rumänien, Främre Asien, Andalusien, Nordafrika och Sydafrika samt på östsidan av Nya Zeelands sydö är också grässtäpper. Diskutabelt är om trädfattiga gräsområden i tropikerna (som Llanos i Sydamerika) bör kallas stäpp eller (hellre) savann. Geografer använder termen stäpp för allehanda andra former av trädfattig torrvegetation, särskilt s.k. buskstäpper med eller utan gräs, både tropiska, subtropiska och tempererade (kalltempererade i Patagonien). Alternativt nyttjas benämningen halvöken (eng. desert scrub) för de torraste.

Gräs, bl.a. olika arter fjädergräs, och talrika örter på grässtäpperna har i regel djupa rötter. Marken är bördig, både kalk- och humusrik - mest typisk är svartjord, chernozem - och ofta starkt bearbetad av grävande djur, särskilt olika gnagare. I övergångar till halvöknar är jorden ljusare ("kastanjebrun") p.g.a. lägre humushalt. I sänkor är den ofta salthaltig, och växtligheten är då en helt annan. Det mesta av världens grässtäpper är numera uppodlat (mest med vete), medan de torrare delarna utgör betesmarker. Den vilda stäppfaunan är starkt tillbakaträngd. Det gäller bl.a. bison, gaffelantilop, pampashjort, guanaco, vanlig nandu, (vild)kamel, vildhäst, halvåsna och saigaantilop.

Källa: Nationalencyclopedin.com

 

Fuck Nature!
:: Index | Invånare | Foton | Forum | Länkar | Vad är en stäpp!? ::
1024x764
Här är ett till
Ett djur som kanske skulle kunna bo på en stäpp