Stäppen på StiftelsenStäppen


Stäppen är en av studentkorridorerna på Laurentiistiftelsen i Lund. Den är belägen i det gamla E-huset, ovanför Jungfru-stigen (på alla sätt). Läs mer om vilka som bor på stäppen...
:: Vad tycker ni om det nya forumet?
:: Länk till det andra bildgalleriet (wee!)

:: Gör som bateman...

:: Kalender: "Stäppen 2003" i pdf-format (välj save as)

Ulla tar Anders Mulec!

Powered by Admetam.org
:: Index | Invånare | Foton | Forum | Länkar | Vad är en stäpp!? ::
1024x764