Bilden är tecknad av Eksjökonstnären KG Ingwar.
 

Vi söker litteratur


Benzelius, Jacob. Repetitio theologica.

Bergman, Gösta. Skolpojksslang. 1934.

Broström, Torben.
Modern svensk litteratur. 1940-1972.

Cavallius, Carl Fredrik.
Diss. de Olympiis. Lund 1801.

Cavallius, Carl Fredrik.
Diss. de Expansione Hydrargyri a Calorico. Åbo 1804.

Cavallius, Carl Fredrik. Theses Miscellanae. Växjö 1806.

Cavallius, Carl Fredrik.
Theser för pastoralexamen. Växjö 1814.

Cavallius, Carl Fredrik.
Positiones Variae. Växjö 1806.

Cavallius, Carl Fredrik.
Predikan på annandag pingst, hållen för 1827 års beväringsmanskap
på Skillingaryd. Jönköping 1828.

Eggehorn, Ylva.
Dikt. Fra Ska vi dela og Jesus älskar dig. I gjendiktning ved Alfred Hauge.

Eggehorn, Ylva.
Ett sista försök. Traktat 1972.

Eggehorn, Ylva.
Förbjuden litteratur. Traktat. 1972. O.u.

Eggehorn, Ylva.
Kristen tro. I serien Människan och livsfrågorna. 1982. O.u.

Eggehorn, Ylva.
Paluata meidät ennallemme. Övers. av Upprättelse till finska.

Eggehorn, Ylva.
Pannaanko tasan, Runoja. Övers. av Ska vi dela? Till finska.

Eggehorn, Ylva.
På marken. Övers. till norska.

Eggehorn, Ylva.
Saako usko kasvaa. Övers. av Språk för en vuxen tro till finska.

Eggehorn, Ylva.
Åskledare. Traktat. 1974.

Eggehorn, Ylva m.fl.
Min religionsbok. Lågstadiet. Med: Lärarens bok.

Ekström, Hjalmar. Toner och Grepp. (1912). Diktsamling.

Fataburen. 1910.

Från Bygd och Vildmark. 1989-90. Luleå stift.

Harper, Michael. True Light

Haystrup, Helge.
Kristusbekendelsen i Oldkirken.

Heuch, J.C. Mod strömmen. (1902). Norsk text.

Hedlund, Tom. Mitt i 70-talet. 15 yngre svenska författare presenteras.

Hunden Pip och andra sagor om hundar B. Wahlströms barnb. 287-288.

Hyltén-Cavallius, Carl. Ellementarkurs i oorganisk kemi. 1854.

Lindblad, J.M. Berättelser och dagboksanteckningar. 1853.

Moberg, Vilhelm. Lördagskväll. 1935. O.u.

Ville i Momåla (Vilhelm Moberg). Prinsessan på Solklinten. 1922.

Music Talk. Nr 82/1977 (EMI).

Nordin, Svante. Filosofins historia.

Pigga pennor. 1923.

Scott, Geo. Sveriges religiösa Tillstånd, sådant det blifvit uppfattadt och uti Amerika framställdt. 1841.

Sions sånger.

(Skolkataloger för Växjö) Östregårdsskolan/Enhetsskolan/Grundskolan, 1956-62; Gamla
läroverket/Högstadiet, 1962-1965.

Svarta katten. Illustrerad tidning för skämt och förströelse. Nr 1/1924. (Första numret).

Till Madrid. Från svenska författare. 1937.

Till Vilhelm Moberg på 50-årsdagen. 1948.

Toner från det inre lifvets värld. Utg: Henrik Schager.

Uppbåd för dessa. Utg. av Harry Martinson på Författarnas förlag. 1939.

West, Henning. Kristina från Duvemåla. En livsskildring ur V. Mobergs Utvandrarepos.
[Särtr. ur Växjö stifts hembygdskalender, 1960].

Westin, Gunnar. George Scott och hans verksamhet i Sverige. I-II. 1928-29.

Wieselgren, Peter. Hvilken är Sveriges religion?

Årsbok för Kristen Humanism. 1987.

Årsbok för Kristen Humanism. 1988.


Om du har någon av dessa böcker och är villig att sälja, kontakta oss via e-post eller ring 0413-542586Tillbaka