.... Släkten Hyltén-Cavallius släktvapen


Släkten Hyltén-Cavallius

[Valspråket "Ad metam" betyder "Till målet" - Utdrag ur Svenska Släktkalendern 1995]

Äldsta kända stamfadern för släkterna Hyltén-Cavallius, Cavallius, Cavallin och Cavalli var bonden Sven, f i slutet av 1400-talet och ägare till gården Håldala i Västra Torsås socken i Kronobergs län. Han hade två söner, Måns och Peder i Håldala. En sonson till Måns, rektorn vid Växjö gymnasium Magnus Olai, d 1657, antog i början av sin studietid omkring 1640 namnet Cavallius genom latinisering av fädernegårdens namn Håldala (Cava vallis betyder urholkad dal). Han avled barnlös.

En sonson till Peder i Håldala, fogden Erngisle Olufsson i Mörhult, Västra Torsås, köpte 1665 gården Sunnanvik i Skatelövs socken, Kronobergs län, vilken ännu ägs av hans ättlingar. Han var gift med Kristina Jonsdotter och deras söner upptog, efter ovannämnde frände, namnet Cavallius. Äldste sonen, Olaus Cavallius, f 1648, d 1708, blev professor i Lund och sedan biskop i Växjö. Dennes ende son Samuel, f 1692, d 1774 - ryttmästare vid Södra skånska kavalleriregementet - blev såsom biskopsson och för tapperhet i fält erbjuden adelskap av Karl XII i Lund 1716, vilket han dock avböjde. I enlighet med konungens önskemål ändrade han emellertid sitt efternamn till Cavallin, och från honom härstammar denna släkt.

Biskopen Olaus Cavallius brorson, kaptenen Johan, f 1695, d 1754, blev stamafader för den släkt, som bibehöll namnet Cavallius, samt för de därifrån utgrenade släkterna Cavalli och Hyltén-Cavallius.

Från Johan Cavallius son, majoren Carl Fredrik, f 1734, d 1776, härstammar den nu levande släkten Cavallius, och på kvinnolinjen, genom deras dotter Maria Margareta, gift med handlaren Magnus Björkman i Strömstad, även släkten Cavalli-Björkman.

Carl Fredriks yngre broder, kaptenen Gustav Adolf, f 1739, d 1802, anlade Gustafsfors bruk i Pjätteryds socken, Kronobergs län. Hans äldste son, majoren Lars Johan, f 1779, d 1844, antog släktnamnet Cavalli, och blev stamfader för den nu levande släkten med detta namn. Även två yngre bröder, Julius och Gustaf Adolf, skrev sig Cavalli.
Endast en av bröderna bibehöll således namnet Cavallius, nämligen prosten Carl Fredrik, gift med Anna Elisabeth Hyltenius. Hans barn kallade sig Hyltén-Cavallius, till erinan om deras moders, med henne utdöda, släktnamn.

Carl Fredrik Cavallius hade en son, vid namn Gustaf Erik Hyltén-Cavallius, som var kommendör vid preussiska marinen. Denne fick bland annat en son som hette Henrik Hyltén-Cavallius. Han var hypotekare och är min fars farfar. Hans son och likaledes min farfar hette Nils Hyltén-Cavallius. Han var till yrket systembolagsdirektör och författare. Hans son Gunnar (pappa) är präst i Örkelljunga. Gunnar fick tillsammans med Gudrun Hyltén-Cavallius (f. Peterson) en son, Nils Carl Fredrik Hyltén-Cavallius (jag), som nu är student vid Lunds Universitet.


Andra sidor av medlemmar av släkten Hyltén-Cavallius

Den andra Fredrik Hyltén-Cavallius sida om thunderbirds


Ytterligare en gammal sida som nu får nytt liv på admetam.org

Lund, AD 20030513 - Fredrik Hyltén-Cavallius - www.admetam.org